Ondernemersverenigingen

Handelsvereniging Eendracht Oldehove
Meer: www.zuidhorn.nl

Middagh
Middagh is de ondernemersvereniging voor Ezinge en omstreken. De vereniging bevordert het ondernemersklimaat, behartigt de belangen van haar leden, stimuleert onderlinge samenwerking en organiseert activiteiten die de doelen van de vereniging ondersteunen. Het werkgebied van Middagh omvat de voormalige gemeente Ezinge met de dorpen Ezinge, Feerderd, Garnwerd, Oostum, Wierumerschouw, Aduarderzijl en Saaksum.
Meer: www.middagh.nl

NLTO
De NLTO (Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisaties) zet zich in voor de belangen van agrariërs. In Middag-Humsterland zijn de afdelingen Winsum en Zuidhorn actief.
Meer: NLTO afdeling Winsum,. NLTO afdeling Zuidhorn

OVgW - Ondernemersvereniging Gemeente Winsum
De OVgW is in 2000 opgericht. De vereniging brengt ondernemers met elkaar in contact en richt zich op het optimaliseren van het ondernemersklimaat in de gemeente Winsum.
Meer informatie: www.ovwinsum.nl

OGZ - Ondernemersvereniging Gemeente Zuidhorn
De OGZ behartigt de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen in de gemeente Zuidhorn. De vereniging wil ondernemers met elkaar in contact brengen en het ondernemersklimaat in de gemeente optimaliseren.
Meer: www.zuidhorn.nl

login