Dorpen


Adorp Kaart
Aan de uitloper van de Hondrug ligt Adorp, een dorp met ongeveer 800 inwoners aan de oostkant van Middag-Humsterland. Elk jaar, tijdens de kermis in augustus, vindt hier het Trike Treffen plaats.

Aduard Kaart
Aduard, het dorp waar in 1280 de beroemde abdij werd gesticht en het Sint Bernardusklooster werd gebouwd. Het eiland Middag werd door de monniken van dit klooster bedijkt. Het dorp telt ongeveer 2300 inwoners.

Aduarderzijl Kaart
Aduarderzijl telt ongeveer 50 inwoners, een klein buurtschap ontstaan bij de zijl (sluis) aan het Reitdiep en aan de monding van het Aduarderdiep, dat in 1400 door monniken werd gegraven.

Den Ham Kaart
Oorspronkelijk bestond het dorp uit drie gehuchten: Altenaauw, De Knijp en Biggestaart. De gehuchten zijn in de loop van de tijd aan elkaar gegroeid. Net buiten Den Ham staat de Hamster- of Piloersemaborg dat in de 16de eeuw ontstond. Het dorp telt ongeveer 260 inwoners.

Ezinge Kaart
Het markante wierdendorp met 912 inwoners heeft z`n bekendheid onder meer te danken aan Museum Wierdenland. Bij het dorp ligt de uit de 15de eeuw stammende Allersmaborg. Het Ommetje Bouwerderpad biedt een rondwandeling door het cultuurlandschap.
Meer: www.ezinge.org

Feerwerd Kaart
Het wierdendorpje Feerwerd (310 inwoners) heeft nog veel van zijn  oorspronkelijke karakter behouden. De Jacobuskerk van rond 1300 en de Molen Joeswert uit 1855 benadrukken dit.
Meer: www.feerwerd.net

Garnwerd Kaart
Het wierdendorp Garnwerd is gelegen aan het Reitdiep. Garnwerd telt ruim 430 inwoners. Het dorp is bekend om het smalste straatje van Nederland en Café Hammingh op de dijk. Op zomerse dagen is er veel activiteit op en om het water van het Reitdiep.
Meer: www.bijonsingarnwerd.nl

Groot Wetsinge Kaart
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is Groot Wetsinge geen grote plaats. 'Groot' verwijst naar de hooggelegen plek, het dorp ligt op een eeuwenoude wierde. De tufstenen kerk uit de 12de of 13de eeuw en de weem (het pastoriehuis) zijn de moeite waard om te bekijken.

Klein Wetsinge Kaart
In het Gronings wordt het Klain Wetsen genoemd. Vroeger was het dorp, samen met Groot Wetsinge, een belangrijke plaats. Nu telt Wetsinge nog ongeveer 60 inwoners. Bijzonder is de koren- en pelmolen Eureka. Het binnenwerk is gemoderniseerd en draait volledig op windkracht.

Kommerzijl Kaart
Kommerzijl ligt aan de vaarroute naar het Lauwersmeer. Het dorp is gebouwd rond de historische sluis (die tot 1877 nog dienst deed) waar eens de schepen in een soort waterkom of “koamer” voor de sluis lagen te wachten todat zij de Lauwerszee op konden. Kommerzijl telt ongeveer 600 inwoners.
Meer: www.kommerzijl.net

Lauwerzijl Kaart
Het dorp, met ruim 200 inwoners, heeft zijn naam te danken aan de sluis (zijl) die in het riviertje de Lauwers lag. Lauwerzijl staat bekend om de tientallen fruitbomen die langs de Stadsweg en op het eigen erf van inwoners zijn geplant. In totaal zijn er 30 verschillende soorten fruitbomen te vinden.
Meer: www.lauwerzijl.info

Niehove Kaart
De karakteristieke structuur van een wierdedorp is in Niehove intact gebleven. In het midden van het dorp, tegenover de 13de eeuwse Hervormde kerk, ligt het wijd en zijd bekende café annex dorpshuis Eisseshof. In Niehove wonen ongeveer 320 mensen. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht.

Oldehove Kaart
In dit dorp, met ruim 1600 inwoners, zijn van oudsher veel boerenbedrijven gevestigd. Veel lokale werkgelegenheid heeft hiermee te maken. Vlak bij Oldehove ligt De Waterwolf, een van de grootste gemalen van Nederland en de eerste die elektrisch werd aangedreven.
Meer: www.oldehove.ycan.nl

Saaksum Kaart
De 12de eeuwse kerk van Saaksum ligt, in tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is, niet in het midden van het dorp maar op een wierde naast het dorp. De wierde is onaangetast en is beschermd dorpsgezicht. Het dorp telt ongeveer 100 inwoners.

Sauwerd Kaart
Sauwerd is een van de oudste bewoonde wierden op het Hoogeland. Er wonen ongeveer 1100 mensen. Als een van de weinige kleinere dorpen heeft Sauwerd een supermarkt aan de Provinciale weg.

Oostum Kaart
Op een vrijwel afgegraven wierde is het dorpje Oostum met nog geen 25 inwoners gelegen. Het bijzonder schilderachtig gelegen kerkje maakt Oostum interessant.

Winsum Kaart
Van oorsprong bestond Winsum uit de dorpen Winsum en Obergum. Beide kernen hebben nu de status van beschermd dorpsgezicht. Het dorp heeft een centrumfunctie in de regio en een treinverbinding naar de stad Groningen. In Winsum, dat aan de oostkant van Middag-Humsterland ligt, wonen ongeveer 7600 mensen.

Zuidhorn Kaart
Zuidhorn ontstond in de 14de eeuw op een oude kwelderrug. Tegenwoordig vervult het dorp aan de westkant van Middag-Humsterland een centrumfunctie in de omgeving. Het dorp heeft een treinverbinding met Groningen en Leeuwarden. Het dorp telt ongeveer 6.500 inwoners. Van bijzondere waarde is De Gast, een straat met de status van beschermd dorpsgezicht.
Meer: www.zuidhorn.nu

De informatie op deze pagina is afkomstig van de websites van de gemeenten Winsum en Zuidhorn, Wikipedia en de websites van de genoemde dorpen.

login